truyện kim bình mai

[Review] Kim bình mai truyện

Kim bình mai truyện là một trong Tứ đại kỳ thư của Trung Quốc. Quyển truyện này được đánh giá cao bởi giá trị nghệ thuật và hiện thực sinh…

Read more »